Audyt leczenia raka piersi 2010 – 2020. Warunki dalszego postępu.

Najważniejsze ich zdaniem warunki poprawy wyników leczenia raka piersi w Polsce to:

1. Efektywne , szybkie i powszechne wdrożeni e modelu wyspecjalizowanej, kompleksowej opieki nad chorą z rakiem piersi, tzw. Breast Unit poprzez udoskonalenie – zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami światowymi i wykonalnością w polskich warunkach , istniejącego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 maja 2019 r . dotyczącego Kompleksowej Opieki Onkologicznej nad Pacjentem z Nowotworem Piersi (KON – PIERŚ). Tylko w ten sposób liczba Breast Units ma szansę wzrosnąć z obecnych zaledwie 11 do pożądanych w pierwszym etapie 40 – u i docelowych ok 70 – u .

2. Konieczności opracowania i przestrzegania oficjalnych zaleceń i standardów w tych obszarach postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w raku piersi, gdzie jeszcze ich nie ma (np. w diagnostyce patomorfologicznej, w diagnostyce obrazowej, we wsparciu psychologicznym) .

3. Konieczności zmiany reguł finansowania i kontraktowania świadczeń przez NFZ w sposób promujący cały proces, a nie pojedyncze świadczenie oraz wpływający na ich wyższą jakość (np. uzależnienie finansowania od spełniania zdefiniowanych warunków jakości, zmia na wyceny świadczeń w sposób promujący świadczenia wyższej o innowacyjności, etc) . Ela Kozik, szefowa Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny przypomina, że – „ … przez ponad 10 lat walczyliśmy o Breast Units, mobilizując w pewnym momencie do wspólnego działania 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet w Polsce. Polskie Breast Units teraz powoli się rodzą. Ten proces trzeba jak najszybciej ułatwić przez poprawę istniejących regulacji dotyczących wymagań i warunków, stworzenie zachęt finansowych promujących jakość oraz dopracowanie standardów postępowania w raku piersi, w dziedzinach, gdzie ich jeszcze nie ma ” .​• „ Audyt leczenia raka piersi 2010 – 2020. Warunki dalszego postępu. Rozmowy na 10 – lecie PARS.” to jubileuszowe wydawnictwo Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny , zapis rozmów z dziesięcioma wybitnymi ekspertami każdej z dziedzin tworzących ścieżkę diagnostyczno – terapeutyczną, po której kroczy kobieta chora na raka piersi. PARS oczami ekspertów przygląda się osiągnięciom ostatniej dekady w opiece nad chorą z rakiem piersi oraz stara się zdefiniować rekomendacje jej poprawy . „Audyt” powstał z myślą o głosie PARS – u w dialogu z twórcami i osobami zarządzającymi systemem opieki onkologicznej w Polsce.

Dodaj komentarz